Strona Główna
Wyszukiwanie
Grupa
Marka
Model
Szukane słowo
Koszyk
Koszyk jest pusty
Produkty
Nowość
Zaloguj się
LOGIN

HASŁORejestracja nie jest obowiązkowa, lecz pomoże w dokonywaniu zakupów - przeczytaj Pomoc Rejestracja
Powiadom mnie
o wszystkich nowościach w sklepie
Twój adres e-mail
sklep | promocje | nowości | rejestracja | regulamin | cennik dostawy | zwroty | newsletter |
Regulamin

§ 1. Informacje podstawowe.

 1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony www.godula.pl zwanym dalej Sklepem, jest firma Godula Moto Sport z siedzibą w Krakowie ul. Makuszyńskiego 9a - zwana dalej Właścicielem sklepu.
 2. Firma Godula Moto Sport prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ...(wpisu do ewidencji nr....)
 3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż wysyłkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez Właściciela sklepu są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od zewnętrznych wad fizycznych i prawnych, oraz zostały dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 5. Dopuszcza się możliwość sprzedaży produktów rozpakowanych, tzw końcówek serii - są one wyraźnie oznaczone jako "Wyprzedaż".
 6. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi producentów i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. GODULA MOTO SPORT zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych na stronie internetowej.
  Produkty w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Składanie zamówień

 1. Stroną składającą zamówienia w Sklepie zwaną dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Stroną przyjmującą zamówienia i dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest firma Godula Moto Sport
 3. Zamówienia w sklepie można składać przez stronę www wypełniając odpowiedni formularz.
 4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień złożonych w formie elektronicznej. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 5. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 6. Za moment zawarcia umowy uważa się potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela sklepu.

§ 3. Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 2. Czas realizacji jest to okres jaki upływa od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do wysyłki towarów do Zamawiającego.
 3. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie Zamawiającemu zostanie zaproponowany nowy terminie realizacji lub odstąpienie od zamówienia.
 4. Domyślną formą dostawy jest transport właśny Właściciela lub przesyłka Kurierska. Na życzenie Nabywcy i na jego koszt, możliwe są inne formy dostawy.
 5. Sposób i forma dostawy oraz sposób zapłaty są indywidualnie uzgadniane z klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 6. Właściciel sklepu dołożył wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.
 7. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności jego realizacji.
 8. Przed odebraniem przesyłki od dostawcy, Nabywca jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan zaklejenia przesyłki, czyli na taśmy, folie, plomby, itp. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić Protokół Szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Właścicielem sklepu w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

§ 4. Płatność.

1. Płatności za zakupiony towar można dokonać w następujący sposób:

 • Gotówką przy odbiorze towaru (płatne dostawcy za pokwitowaniem) i dotyczy zamówień do kwoty 5.000 zł brutto.
 • Przelewem - przedpłata (Nabywca dokonuje przelewu na rachunek Właściciela sklepu po potwierdzeniu zamówienia). Podstawą do wysyłki zamówionego towaru jest zaksięgowanie przelewu na rachunku Właściciela sklepu.
 • Przelew - odroczony termin płatności (dotyczy firm mających umowę z Właścicielem sklepu)

§ 5. Gwarancja i zwroty.

 1. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na produkty określone są w odrębnych przepisach producentów.
 2. Właściciel sklepu nie udziela własnej gwarancji na sprzedawane towary.
 3. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może odstąpić od umowy zakupu towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
 4. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie na koszt Nabywcy na adres siedziby Właściciela sklepu towaru w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawierającym numer konta, na które należy zwrócić zapłatę.
 5. Zapłata zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem.

§ 6. Ochrona danych osobowych.

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Właściciela sklepu w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r.


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia w Sklepie dokonać można pod warunkiem zaakceptowania niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Większość materiałów i zdjęć na stronie została stworzona przy wykorzystaniu artykułów firmowych folderów i broszur producentów. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie przedstawionych w tym serwisie jakichkolwiek artykułów i obrazów jest zabronione bez uzyskania zgody od producentów sprzedawanych towarów. Pozostałe opisy i zdjęcia opracowane przez Właściciela sklepu stanowią własność intelektualną firmy i mogą być używane i kopiowane tylko w przypadku jego pisemnej zgody.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Zainteresowała Cię nasza oferta ?   Poleć stronę znajomemu
Masz pytania, propozycje ?   Napisz do nas
zaloguj się
Kopiowanie materiałów tylko za zgodą firmy Godula
Wykonanie strony Website